LoRaWAN

Beskrivning:

Low Power Wide Area Network connected via fiber to a RISE ICT IoT platform

Färg: #ff00ff
Skapad av admin
Delbar kartlänk urbanictarena.sics.se/?group=LoRaWAN
Tillbaka  |   City Objects