Om

Denna webapplikation byggdes mha Ruby on Rails och OSM Buildings.

Detta arbete var en del av Urban ICT Arenas pilotprojekt, utfört av PPL-labbet vid SICS Swedish ICT, med början i Fabruari 2016.