Kontakt

För att kontakta Urban ICT Arena-initiativet, gå till Urban ICT Arena.

För info om denna webapplikation kontakta PPL-labbet vid SICS Swedish ICT.